Monthly Archive: มิถุนายน 2018

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ร่วมกับ กอ.รมน.อบรมเยาวชนร่วมกันป้องกันป่าพร้อมกันทำฝายห้วยน้ำเตย

Please follow and like us:0

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมกันยืนสงบนิ่งอธิฐานส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ขอให้ 13 ชีวิตกลับมาปลอดภัย

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรม “โครงการประชาชนอำเภอเขาวงทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ลดการป่วยและตายก่อนวัยอันควรอย่างมีคุณภาพ ปี 2561”

Please follow and like us:0

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดพิธีบวชนาคเพื่อบรรพชาสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

Please follow and like us:0

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

        22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเ...

ทีมภูไท – โรบอท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับโล่และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18

Please follow and like us:0