Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2018

โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์   ได้เข้าร่วมงานมหกรรมโปงลางแพรวา ฉลอง 224 ปีเมืองกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561 นา...

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จัดกิจกรรมนักศึกษาอำลา น.ว. กลับสู่รั้วมหาวิทยาลัย

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จัดกิจกรรมนักศึกษาอำลา น.ว. กลับสู่รั้วมหาวิทยาลัย

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 256...

สพม.๒๔และ ร.ร.ในสังกัดจัดกิจกรรมการแสดงโปงลางเยาวชน “งานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง ๒๒๔ ปี เมืองกาฬสินธุ์” ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖....

โรงเรียนสหัสขันธศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดร....

วงโปงลางโรงเรียนคำม่วงร่วมแสดงงานมหกรรมโปงลางแพรวาฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2561 โรงเรีย...