การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา  เรื่อง  เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง :         การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา  เรื่อง  เซต
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย     :       นางนุชนาท  โชติบุญ
โรงเรียน  :       โรงเรียนบัวขาว  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์  :       2563

บทคัดย่อสำหรับเผยแพร่

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...