การติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนกุฉินารายณ์ นำโดย นายเทิดเกียรติ ขันธ์พิมูล ก.ต.ป.น.สพม.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ก.ต.ป.น.สพม.กาฬสินธุ์ นางสาวรัศมี ภูกันดานและนางสาวอรอนงค์ รุทเทวิน ศึกษานิเทศก์ สพม.กาฬสินธุ์ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...