ในเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ออกมาเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่คณะครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...