โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...