โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองและมอบเงิน จากกองทุนความเสมอภาคเพื่อการศึกษา ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และ (กสศ.)

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...