โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม เข้าร่วมการประเมินหมู่บ้าน อพป

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หมู่บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการประเมินหมู่บ้าน อพป ระดับประเทศ ซึ่งได้ประเมินในทุกภาคส่วน ซึ่งโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมได้รับการประเมินด้านการจัดการศึกษาในชุมชน ด้านคุณภาพการศึกษา และได้รับเกียรติในการแสดงรำวงกลองยาว การแสดงคีตะมวยไทย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนเป็นอย่างดียิ่ง

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...