โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้ปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

            1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้ปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยมาตรการ การวัดอุณหภูมิของร่างกายนักเรียนทุกคน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้น 75% ก่อนเข้าโรงเรียน และติดสติกเกอร์สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น รวมถึงมาตรการ สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวรโรงเรียน ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้น 75% ไว้บริการหน้าห้องเรียนทุกห้อง และจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการจัดกลุ่มนักเรียนเป็นสองกลุ่ม สลับหมุมเวียนมาโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...