โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

            25 มีนาคม 2562 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...