โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          วันที่  5  มิถุนายน 2561 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 โรงเรียน มีกิจกรรม การแข่งขัน 5 กิจกรรม แยกระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโอกาสนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าทำการแข่งขัน

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...