โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

https://drive.google.com/drive/folders/1vl8NloymiFpKJXw0rIUvSE1gvRzn9iK_

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   นายปริญญา จุฑาส่งฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  พร้อมคณะทำงาน                      ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ และโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ในการร่วมมือแลกเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาท้องถิ่น                    Problem Based Learninโดย นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ และนายชินกรณ์ แก้วรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมให้การต้อนรับด้วยความยินดี

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...