โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๒ สู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม พ.ศ.2562


 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...