โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนทางไกลและเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID 19

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 คณะคุณครูโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนทางไกลและเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 พบปะพูดคุยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นและกำชับให้ผู้ปกครองคอยดูแลนักเรียนในขณะเรียนทางไกลหรือเรียนออนไลน์ ให้ความรู้เรื่องของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และมอบเงินกองทุน กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) ให้กับนักเรียน

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...