โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร รับการนิเทศคณะกรรมการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มอบหมาย นายภิญโญ หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามช่วยเหลือนักเรียนตามรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร เพื่อนิเทศ ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มใช้สารเสพติด โดยมีนายดุสิต มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ให้ข้อมูลการดำเนินงานฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...