โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ดำเนินการสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ได้ดำเนินการสอบคัดกรองความสามารถในการอ่าน  การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...