โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 4  ธันวาคม 2563 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...