โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จัดแข่งขันกีฬาภายใน “ขาวฟ้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่   ๑๒  –  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
ณ สนามโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ป้องกันตัวเองจากยาเสพติด
พร้อมทั้งแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ และฝึกการจัดการในกระบวนการกลุ่ม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย

สามารถรับชมกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.ppss.ac.th                                                                        

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...