โรงเรียนดอนจานวิทยาคมร่วมกับ กอ.รมน จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายนิคม  วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม อนุญาตให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน) โดยการนำของพันเอกมานพ  ไขขุนทด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ทหาร) ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ (สร้างฝายชะลอน้ำ) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเข้าใจในการป้องกันรักษาป่าไม้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะ มี นายสุพร ทุยทรัพย์ รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว และคณะ เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้

คลิกดูภาพกิจกรรมที่นี่

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...