โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารร่วมกับสหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ(PLC)กระบวนการและแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต เพื่อทบทวนสร้างความเข้าใจ และขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรมของสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนสุจริต โดยมี นายสุดใจ สุปัญบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ หอประชุมยูงแดง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...