โรงเรียนคำม่วงอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School)

Please follow and like us:
0

Comments

comments

คำม่วง

โรงเรียนคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีนายสถิต จิตจักร เป็นครูใหญ่คนแรก

You may also like...