โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดย นางสาวโยษิตา ไชยเลิศ การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...