โรงเรียนกุฉินารายณ์ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนกุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุฉินารายณ์ ให้การต้อนรับ ในวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ในการนี้ โรงเรียนกุฉินารายณ์ขอขอบคุณ นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาในการประเมินดังกล่าว

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...