โรงเรียนกุฉินารายณ์ รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยคณะศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...