โรงเรียนกุฉินารายณ์ รับการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนกุฉินารายณ์ โดยมี นายเอกรักษ์ สารปรัง เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...