โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยินดีต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ได้มาติดตามประเมินการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติรอบที่ 1 เพื่อตรวจราชการติดตามประเมินผลการเรียน การสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับฟังแนวนโยบาย ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

(ขอบคุณ รูปภาพจาก สพม.กาฬสินธุ์)

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...