โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาอบรมก่อนแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้เยี่ยมการบริหารงานทั่วไปในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารจัดการภายใน งานกิจการนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...