โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์โรงเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เมื่อวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนกุฉินารายณ์ นำโดย นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายยศรวี วุฒิสาร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางนงพงา ชื่นชม หัวหน้างานแนะแนว พร้อมคณะครูโรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้ไปจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์โรงเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการ โดยดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...