โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ลงทะเบียนเรียน และรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ลงทะเบียนเรียน และรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕, ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อีกทั้งพบปะผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และในภาคบ่ายนักเรียนประจำทุกระดับชั้นรายงานตัวเข้าหอพัก

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...