โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร แกนนำ เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร แกนนำ เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...