โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัยรุ่นไทย รู้เท่าทันภัยยาเสพติดและการตั้งครรภ์

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...