โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...