โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างนักเรียนไทย – เวียดนาม

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...