โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสอนวงขับร้องประสานเสียงเบื้องต้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายนิวัตร์ เครือศรี ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนายจุลศักดิ์ สมบูรณ์ ครูปฏิบัติหน้าที่สอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสอนวงขับร้องประสานเสียงเบื้องต้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อนำความรู้ที่ได้จาการประชุมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนดนตรีต่อไป

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...