โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นำข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลกุดสิม มีนายวิชัย กว้างสวาสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เป็นประธานในพิธี และในส่วนของการทำกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆได้แก่ หอทะหลา มเหศักดิ์หลักเมืองกุดสิม วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่ วัดกลางกุดสิมเมืองเก่า และวัดกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม นักเรียนมีจิตสาธารณะ จิตอาสาช่วยเหลือสังคม ได้รู้จักรักษาความสะอาด รวมไปถึงการทำกิจกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนมีความสวยงาม น่าอยู่ และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมในชุมชน

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...