โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปฐมนิเทศนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธ ทึ่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ดร. ทวีภรณ์ วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนประจำ กล่าวให้โอวาท ให้คำแนะนำ พร้อมให้ความอบอุ่นแก่นักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในวันแรกของการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...