โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

เป็นประธานในการอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ เช่น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์  ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...