โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปี 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปี 2563) ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...