โครงการอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

นายปริญญา จุฑาสงฆ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี และสหยางตลาดฆ้องชัย เพื่ออบรมลูกเสือลูกเสือต้านภัยยาเสพติดตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน) เพื่อเฝ้าระวังปัญหาเสพติด โดยนายปุณกาญจน์ ภูเงิน ประธานสหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านกระบวนการลูกเสือ สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ลดการออกกลางคันและสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีลูกเสือแกนนำจากสถานศึกษา 16 แห่งๆละ 16 คน รวม 256 คน จัดอบรม ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม.เขต 24 อำเภอห้วนเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...