โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2562 (สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด)

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มอบหมายนายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด โดยมีนายเอกรักษ์ สารปรัง. ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสยกล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรม เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ซึ่งมีนักเรียนในเรียนในสังกัด 8 แห่ง (โรงเรียนกมลาไสย, โรงเรียนร่องคำ, โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม, โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์, โรงเรียนโคกศรีเมือง, โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร, โรงเรียนดอนจานวิทยาคม และโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม) จำนวน 128 คน ร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา (บูรณาการ) แห่งละ 8,000.-บาท จากแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Cr. ภาพข่าวโรงเรียนกมลาไสย

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...