แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

ลำดับ   เดือน ดาวน์โหลด
1 ตลาคม 2563 download
2  พฤศจิกายน 2563 download
3 ธันวาคม 2563 download
4  มกราคม 2564 download
5  กุมภาพันธ์ 2564 download
6  มีนาคม 2564 download
7  เมษายน 2564 download
8 พฤษภาคม 2564 download
9 มิถุนายน 2564 download
10  กรกฎาคม 2564 download
11  สิงหาคม 2564 download
12  กันยายน 2564 download
                                                          แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
                                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
                                                                     ปีงบประมาณ 2563
    ที่                                  เดือน/พ.ศ.             ดาวน์โหลด
1 มกราคม 2563  เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง
2 กุมภาพันธ์ 2563
3 ม่ีนาคม 2563
4 เมษายน 2563  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
5 พฤษภาคม 2563
6 มิถุนายน 2563  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
7 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2563
9 กันยายน 2563
10 ตุลาคม 2563
11 พฤศจิกายน 2563
12 ธันวาคม 2563

            แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
                                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
                                                                     ปีงบประมาณ 2562
    ที่                                  เดือน/พ.ศ.             ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม  2561
2 พฤศจิกายน  2561 1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พย.2561

2.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

3 ธันวาคม  2561
4 มกราคม  2562  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มค.2562
5 กุมภาพันธ์  2562
6 มีนาคม  2562
7 เมษายน  2562
8 พฤษภาคม  2562
9 มิถุนายน  2562
10 กรกฎาคม  2562
11 สิงหาคม  2562
12 กันยายน  2562

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...