แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ   เดือน ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2564 download
2  พฤศจิกายน 2564 download
3  ธันวาคม 2564 download
4  มกราคม 2565 download
5 กุมภาพันธ์ 2565 download
6  มีนาคม 2565 download
7  เมษายน 2565 download
8  พฤษภาคม 2565 download
9  มิถุนายน 2565 download
10  กรกฎาคม 2565 download
11  สิงหาคม 2565 download
12  กันยายน 2565 download

แชร์เรื่องนี้