แนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

                  โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นการคัดกรองและเฝ้าระวังหลังจากการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาด โรงเรียนจึงได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 การเดินทาง
1. การเดินทางมาโรงเรียน รถรับส่งนักเรียน ส่งนักเรียนด้านนอกโรงเรียนเท่านั้น นักเรียนจะต้องคัดกรองอุณหภูมิและติดสติ๊กเกอร์การผ่านคัดกรองทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรียน
2. การเดินทางกลับ รถรับส่งนักเรียน รอรับนักเรียนภายในบริเวรโรงเรียน และโรงเรียนจะจัดเวลาเลิกเรียนตามระดับชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย

ด้านที่ 2 อาคารสถานที่
1. การเข้าแถวหน้าเสาธง เว้นระยะห่างการเข้าแถว 1-2 เมตร ตามจุดที่ระบุ
2. การจัดการเรียนการสอน จัดนักเรียนในห้อง ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 25 คน แยกกลุ่มกันเรียน ตามนโยบายรัฐบาล และนักเรียนจะต้องคัดกรองอุณหภูมิและล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง

ด้านที่ 3 โภชนาการ
1. การรับประทานอาหารกลางวัน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ม.ต้น 11.00 น. และ ม.ปลาย 12.00 น. และในการนั่งทานอาหาร จะมีที่กั้นทุกโต๊ะ ถ้วย-จาน-ช้อน-แก้วน้ำ ให้นักเรียนนำมาจากบ้านเพื่อลดการติดเชื้อ

นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาโรงเรียนทุกวัน และหากนักเรียนคนใดไม่ผ่านการคัดกรองทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับตัวนักเรียนกลับทันที

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...