แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด>> แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด>> ปฏิทิน

ดาวน์โหลด>> ประกาศรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลด>> รายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูสพฐ.(เพิ่มเติม)

 ดาวน์โหลด>> เอกสารแบบฟอร์มดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลด>> หลักสูตรเพิ่มเติ่ม

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...