เว็บไซต์โรงเรียน

เว็บไซต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ที่ ชื่อโรงเรียน เวบไซต์
1 กมลาไสย http://www.kls.ac.th/
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ http://www.kanchana.ac.th/
3 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ http://www.kalasinpit.ac.th/
4 กุฉินารายณ์ http://www.kuchinarai.ac.th/
5 แก่งนาจารย์พิทยาคม http://www.keangnachan.com/
6 แก้วเสด็จพิทยาคม https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1046030634
7 เขาพระนอนวิทยาคม http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1046030610
8 เขาวงพิทยาคาร http://www.kpk.ac.th/
9 คำเจริญวิทยาคม http://www.khamjaroen.ac.th/
10 คำม่วง http://www.kmschool.ac.th/
11 โคกศรีเมือง http://khoksrimuang.ac.th/
12 ฆ้องชัยวิทยาคม http://www.khongchai.ac.th/
13 จำปาหลวงวิทยาคม http://www.jpk.ac.th/mainpage
14 ดงกลางพัฒนศึกษา https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030626
15 ดอนจานวิทยาคม https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1046030644
16 ดอนไทรงามพิทยาคม https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030593
17 ไตรรัตน์วิทยาคม https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1046030648
18 ท่าคันโทวิทยาคาร http://www.ttwschool.ac.th/
19 ธัญญาพัฒนวิทย์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030595
20 นาไคร้พิทยาสรรพ์ http://www.nps-school.ac.th/
21 นามนพิทยาคม http://www.namonpit.ac.th/
22 นามะเขือพัฒนศึกษา http://www.namakhua-nps.ac.th/
23 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1046030640
24 โนนคำวิทยา http://nonkham.com/
25 โนนศิลาพิทยาคม https://sites.google.com/site/nonsilaphithyakhm/
 26 โนนสูงพิทยาคม http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030608
27 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1046030643
28 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ http://www.bps.ac.th/
29 บ้านนาคูพัฒนา ‘กรป.กลางอุปถัมภ์’ http://www.nakhupat.ac.th/
30 ประชารัฐพัฒนศึกษา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030635
31 ผาเสวยรังสรรค์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030638
32 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ http://www.ppss.ac.th/
33 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร http://www.fsw.ac.th/
34 มหาไชยพิทยาคม http://www.mahachaipittayakom.ac.th/
35 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030590
36 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ http://phuhungpat.ac.th/
37 เมืองกาฬสินธุ์ http://www.mks.ac.th/
38 เมืองเหนือวิทยาคม http://www.muengnue.ac.th/
39 ยางตลาดวิทยาคาร http://www.yangtalad.ac.th/
40 ร่องคำ http://www.rks.ac.th/web1/
41 วังมนวิทยาคาร http://www.wangmonwit.ac.th/
42 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030618
43 สมเด็จพิทยาคม http://www.somdetpit.ac.th/
44 สหัสขันธ์ศึกษา http://www.shsk.ac.th/
45 สามขาสว่างวิทย์ http://www.samkha.ac.th/
46 สามชัย http://samchaischool.ac.th/
47 หนองกุงศรีวิทยาคาร http://www.nwschool.ac.th/
48 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030631
49 หนองสอพิทยาคม http://www.nongsopit.ac.th/
50 ห้วยผึ้งพิทยา http://www.hpp.ac.th
51 ห้วยเม็กวิทยาคม http://www.mwschool.ac.th/
52 หัวหินวัฒนาลัย http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030617
53 เหล่ากลางวิทยาคม https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030647
54 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030584
55 อนุกูลนารี http://www.anukoolnaree.ac.th/

แชร์เรื่องนี้