เรียน คณะคุณครูที่ส่งเรื่องเงินยืมอบรมพัฒนาครูฯ ที่จะเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ขอเรียนท่านว่าขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ยังไม่ได้รับโอนเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอให้ท่านได้สำรองจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ไปก่อน เมื่อมีงบประมาณโอนมาจะแจ้งให้ท่านส่งหลักฐานเบิกเงินไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยด่วน (เงินคงจะโอนมาภายในอาทิตย์หน้าขอให้ท่านเตรียมหลักฐานรอส่งเบิก) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...