เยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

สพม.เขต 24 เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบถุงยังชีพนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงปิดภาคเรียน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
(เวลา 09.00 น.)
นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) มอบหมาย นายสุดใจ สุปัญบุตร รอง ผอ.สพม. เขต 24 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม. เขต 24 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือและสร้างขวัญและกำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีนายเทอดเกียรติ ขันพิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...