ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นายภาณุวัชร อัศวภูมิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา นายภาณุวัชร อัศวภูมิ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสามชัย

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...