เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ที่ ศธ 04002/ว4362 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 หมวดหมู่ : เอกสาร  เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 

รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4362 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร :  หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.043 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 10197 ครั้ง
 อ่านแล้ว : 12752 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ข่าวและประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 13 ต.ค. 2560

 

แหล่งอ้างอิง http://finance.obec.go.th/Hacked/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/ewt_news.php?nid=13106&filename=index

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...