ฺBig Cleaning Day สพม.กาฬสินธ์ุ

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายทวี  ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสุดใจ สุปัญบุตร นายภิญโญ  หอมไกล  นายกนก  ยนต์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสำนักงานจัดกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กล่าวเปิดงาน และบุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรม 5 ส.บริเวณรอบอาคารสำนักงานและห้องทำงานของแต่ละกลุ่ม

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...